Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

6.008 We voeren de verbeteringen door.

6.008 We voeren de verbeteringen door.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

In 2017 besloot u om de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet ‘door te ontwikkelen’. Verbeteringen uit het onderzoek voeren we direct door.

Orionis en Porthos werken samen in project ‘Entry’. Zij experimenteren en onderzoeken hoe ze beter kunnen samenwerken, zodat de klant eenvoudig, snel en adequaat geholpen wordt.

De resultaten uit de samenwerking van de Entry betrekken we bij de verdere verbetering van de toegang. Het project loopt nog tot en met oktober 2018. Evaluatie en besluitvorming vindt daarna plaats.Toelichting

G
Kwaliteit

In het eerste en tweede kwartaal 2018 evaluaren we de Pentekening. Na afloop van deze evaluatie doen we voorstellen voor verbetering (doorontwikkeling). De planning is om u voor het  zomerreces een voorstel  voor te leggen. De verder uitwerking van deze voorstellen staat gepland voor het derde kwartaal.