Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

6.009 Samen met andere gemeenten maken we afspraken met zorgaanbieders over Wmo en Jeugdvoorzieningen.

6.009 Samen met andere gemeenten maken we afspraken met zorgaanbieders over Wmo en Jeugdvoorzieningen.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Jaarlijks maken we (contract)afspraken met zorgaanbieders voor de ondersteuning van onze inwoners.

De Inkooporganisatie Jeugd koopt de jeugdhulp provinciaal in bij zorgaanbieders.

Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen kopen we Wmo-voorzieningen in. Het gaat dan onder andere om begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke zorg, collectief vervoer en hulpmiddelen. Binnen de contractafspraken gaan we uit van de uitgangspunten uit het Veers Kompas.Toelichting

G
Kwaliteit

Op het gebied van de Wmo  lopen in 2018 diverse contracten af. Hieronder geven we weer op welke onderdelen we contractafspraken hebben en wat de status is:

- hulpmiddelen: dit contract liep af in 2017. Bij de aanbesteding in 2017 waren er echter geen inschrijvende partijen. Ons  doel is om voor juli 2018 een nieuwe aanbesteding af te ronden. Voor de periode daarvoor maken we overbruggingsafspraken met de huidige leveranciers.

- Ambulante ondersteuning en dagbesteding: deze contracten lopen december 2018 en maart 2019 af. We zijn gestart met een evaluatie van de huidige contracten. Waar mogelijk willen we deze contracten bundelen in één nieuwe integrale aanbesteding.

- Huishoudelijke Hulp: dit contract kent een looptijd voor één jaar tot en met december 2018. Ook dit contract willen we integreren in de integrale aanbesteding.

- collectief vervoer: dit contract loopt in 2019 af. In het 2e halfjaar van 2018 starten we met de voorbereidingen.

21-03-2018

Op het gebied van de Wmo  lopen in 2018 diverse contracten af. Hieronder geven we weer op welke onderdelen we contractafspraken hebben en wat de status is:

- hulpmiddelen: dit contract liep af in 2017. Bij de aanbesteding in 2017 waren er echter geen inschrijvende partijen. Ons  doel is om voor juli 2018 een nieuwe aanbesteding af te ronden. Voor de periode daarvoor maken we overbruggingsafspraken met de huidige leveranciers.

- Ambulante ondersteuning en dagbesteding: deze contracten lopen december 2018 en maart 2019 af. We zijn gestart met een evaulatie van de huidige contracten. Waar mogelijk willen we deze contracten bundelen in één nieuwe integrale aanbesteding.

- Huishoudelijke Hulp: dit contract kent een looptijd voor één jaar. Ook dit