Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

6.010 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren.

6.010 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Orionis biedt financiële ondersteuning, begeleiding naar werk en schuldhulpverlening. Orionis werkt aan de uitvoering van het Plan Van Aanpak.

Het Beleidsplan Armoedebeleid loopt in 2018 af. We onderzoeken samen Vlissingen en Middelburg hoe we dit een vervolg geven.

Het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening loopt tot 2020. In 2018 voeren we een tussentijdse evaluatie uit.