Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

6.011 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2020.

6.011 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van beschermd wonen per 1 januari 2020.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Vanaf 2020 zijn we als gemeente individueel verantwoordelijk voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

Samen met de andere Zeeuwse gemeenten voeren we het plan van aanpak 2018 en 2019 uit. We leggen de regiovisie aan u voor.Toelichting

G
Kwaliteit

De gemeenteraad heeft  26 april 2018 de Regiovisie Beschermd Wonen vastgesteld. 

In Deel 2 van deze Regiovisie staan de stappen die op weg naar 2020 genomen worden en de hiervoor geldende Beleidskaders. Deze worden in Zeeuws verband uitgevoerd en voorbereid door het college van B&W.

 

13-04-2018

De gemeenteraad wordt 26 april 2018 voorgesteld de Regiovisie Beschermd Wonen vast te stellen.


15-03-2018

De Wmo raad heeft geadviseerd over de regiovisie Beschermd Wonen. Op grond hiervan wordt deze in april ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.


15-03-2018

De Wmo raad heeft geadviseerd over de regiovisie Beschermd Wonen. Op grond hiervan wordt deze in april ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.