Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

7.001 We voeren verschillende pilots uit voor betere afvalscheiding.

7.001 We voeren verschillende pilots uit voor betere afvalscheiding.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

We bekijken via pilots welke verbeteringen het best passen bij de gemeente Veere. Het betreft de volgende pilots:

- burgers belonen bij minderaanbiedingen minicontainer;
- restafval eens per 4 weken ophalen;
- gft in de vakantiepark ophalen;
- inzameling oud papier in vakantiepark
- aantal aanbiedingen ondergrondse container limiteren 
- actie 100-100-100 

In 2018 besluiten we welke verbetermaatregelen we gaan invoeren.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 30 januari 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd met de stads- en dorpsraden. Ook zijn er gesprekken gevoerd met potentiele kandidaten voor deelname aan een pilots. Reacties zijn overwegend positief. Verzoek is om niet te gehaast pilots in te voeren.

 In Gapinge is  op 21 april gestart met de proef met de "blauwe container voor oud papier".

Voor de bewoners van Meliskerke  vindt er op 21 juni een informatiebijeenkomst plaats voor de pilot "eens per 4 weken ophalen restafval".  

Voor Oostkapelle staat een informatieavond gepland op  12 september  voor de proef "belonen als container voor restrestafval minder wordt aangeboden".

Met de vereniging van eigenaren van park Joossesweg in Westkapelle  is overeenstemming over de pilots "gescheiden inzameling groenafval" en "limitering gebruik ondergrondse afvalcontainers". Start in augustus.

Op de zomerwoningterreinen Kustlicht I en duinpark te Zoutelande worden deze zomer "voorzieningen voor het oud papier" gerealiseerd.

De actie 100-100-100 start na de zomervakantie.

 

17-05-2018

Op 30 januari 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd met de stads- en dorpsraden. Ook zijn er gesprekken gevoerd met potentiele kandidaten voor deelname aan een pilots. Reacties zijn overwegend positief. Verzoek is om niet te gehaast pilots in te voeren.

 In Gapinge is  op 21 april gestart met de proef met de blauwe container voor oud papier.

Meliskerke heeft zich aangemeld voor pilot restafval eens per 4 weken en Oostkapelle voor de proef met belonen als container restafval minder wordt aangeboden.

Met de vereniging van eigenaren van park Joossesweg in Westkapelle  zijn we in onderhandeling over gescheiden inzameling groenafval en limitering gebruik ondergrondse afvalcontainers.


13-04-2018

Op 30 januari 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd met de stads- en dorpsraden. Ook zijn er gesprekken gevoerd met potentiele kandidaten voor deelname aan een pilots. Reacties zijn overwegend positief. Verzoek is om niet te gehaast pilots in te voeren.

Gapinge werkt mee aan de proef met de blauwe container voor oud papier. Meliskerke heeft zich aangemeld voor pilot restafval eens per 4 weken en Oostkapelle voor de proef met belonen als container restafval minder wordt aangeboden.


15-03-2018

Op 30 januari 2018 is er een bijeenkomst georganiseerd met de stads- en dorpsraden. Ook zijn er gesprekken gevoerd met potentiele kandidaten voor deelname aan een pilots. Reacties zijn overwegend positief.