Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

7.002 Wij dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma 2018 en de begroting 2018 van OLAZ.

7.002 Wij dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma 2018 en de begroting 2018 van OLAZ.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 30-04-2018

Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma en elk jaar een begroting vast. Door zienswijzen in te dienen kunnen we invloed uitoefenen op het beleidsprogramma en de jaarlijkse begrotingen van de Gemeenschappelijke Regeling.Toelichting

G
Kwaliteit

  De  jaarrekening 2017, begrotingswijzigingen 2018 en concept-begroting 2019 zijn behandeld in de raad van 7 juni.

13-04-2018

 behandeling van jaarrekening 2017, begrotingswijzigingen 2018 en concept-begroting 2019 staat gepland voor raad van 31 mei.