Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

7.004 De begraafplaats Domburg breiden we uit met 500 graven.

7.004 De begraafplaats Domburg breiden we uit met 500 graven.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

De uitbreiding voorziet in grafruimte voor de komende 45 jaar. De grond voor de uitbreiding is nog niet verworven, naar verwachting gebeurt dit in de loop van 2017. Zodra de grond is verworven realiseren we de noodzakelijke ophoging. De opgebrachte grond moet zeker nog een jaar zetten. Voor de realisatie is een conceptontwerp opgesteld zodat er na ophogen en nazakken kan worden begonnen met de aanleg. Het krediet hiervoor is € 308.007.