Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

7.006 We evalueren en herzien het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

7.006 We evalueren en herzien het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 14-04-2019

Het huidige rioleringsplan loopt tot en met 2019. In 2018 starten we met de evaluatie en herziening van dit plan. Met de term verbreed rioleringsplan bedoelen we dat we niet alleen kijken naar het riool maar naar de waterhuishouding in zijn geheel.