Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

7.007 Wij voeren de lokale nota Volksgezondheid uit.

7.007 Wij voeren de lokale nota Volksgezondheid uit.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Eens in de vier jaar is het verplicht een nota Volksgezondheid vast te stellen. Hierin leggen we de verbinding met andere beleidsterreinen zoals sport en onderwijs. Een van de activiteiten is deelname aan De Vitale Revolutie: een actie van het onderwijs, de ondernemers en de GGD om heel Zeeland gezond en vitaal te maken. Hiervoor is een bedrag van € 10.000 beschikbaar. In Veere kiezen we voor een onderwerp over gezonde voeding. Tevens bieden wij extra aandacht aan de gezondheid van statushouders door de GGD.