Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

7.008 Wij nemen deel aan de GR GGD.

7.008 Wij nemen deel aan de GR GGD.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Jaarlijks verstrekken we middelen aan de GGD om de verplichte taken uit te voeren en de doelen op gebied van gezondheid te realiseren. Gemeenten stellen de verantwoording over het afgelopen jaar vast en geven een zienswijze over de begroting van het volgende jaar.