Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

8.001 We maken de grond tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg bouwrijp voor de nieuwe verbindingsweg.

8.001 We maken de grond tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg bouwrijp voor de nieuwe verbindingsweg.
Portefeuillehouder
Melse J.
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

Het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg is één van de plannen uit het Masterplan Fort den Haakweg. In 2018 beginnen we met het bouwrijp maken van de grond tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg. De planning is dat dit werk 1e kwartaal 2018 start.