Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

8.005 We stellen een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan op voor de groene kamer van het centrumgebied.

8.005 We stellen een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan op voor de groene kamer van het centrumgebied.
Portefeuillehouder
Melse J.
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Er zijn op dit moment de volgende concrete initiatieven:

  • verplaatsing van de supermarkt
  • invulling/herontwikkeling van de locatie van de te verplaatsen supermarkt
  • de opwaardering van de kloostergronden met groen, speeltoestellen en cultuurelementen
  • de invulling/herontwikkeling van het perceel Dorpsdijk 21-29 met wonen, detailhandel, horeca en verblijfsrecreatie.

Met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan werken we aan een integrale aanpak om de initiatieven te realiseren.