Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

8.008 We begeleiden de uitwerking van de Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande.

8.008 We begeleiden de uitwerking van de Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 19-09-2013

Op 30 mei 2013 stelden we de Structuurvisie centrumgebied Zoutelande vast. We begeleiden de uitwerking van deze visie.