Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

8.012 We herontwikkelen het Singelgebied van Domburg.

8.012 We herontwikkelen het Singelgebied van Domburg.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

We ontwikkelen het Singelgebied naar wonen, werken en parkeren. Rond de molen realiseren we een parkeerterrein, de rest van het gebied wordt ingevuld met woonkavels. In de geluidgevoelige zone bij het uitgaansgebied realiseren we een blok met gemengde functies. Voor de complete realisatie is een bestemmingsplanherziening nodig. Hiervoor stellen we  2018 een bestemmingsplan vast. Na afloop van de beroepstermijn starten we met de aanleg van het parkeerterrein rond de molen en uitgifte van de bouwkavels. Voor de aanleg van het parkeerterrein is een investering nodig van  € 1.067.200. Om een toiletgebouw op het parkeerterrein te realiseren is € 61.600 nodig.