Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

8.014 We richten de boulevard Van Schagen opnieuw in.

8.014 We richten de boulevard Van Schagen opnieuw in.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016

In overleg met een vertegenwoordiging van belanghebbenden stelden we in 2017 een herinrichtingsplan op. De boulevard leggen we opnieuw aan en krijgt een uitstraling die past bij Domburg. Op verschillende plekken leggen we zogenaamde zeebalkons aan en vervangen we het straatmeubilair. We voeren het gefaseerd uit. De eerste en tweede fase ronden we in 2018 af. De planning en uitvoering van de 3e fase (ter hoogte van het Nehaleniagebied) stemmen we af op de overige ontwikkelingen in het gebied (museum/hotels). Voor de 1e en 2e fase is in de begroting 2017 al een investering geraamd van in totaal afgerond € 995.000.