Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

8.024 We stellen een ontwikkelplan op voor het jachthavengebied Oostwatering.

8.024 We stellen een ontwikkelplan op voor het jachthavengebied Oostwatering.
Portefeuillehouder
Melse J.
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2018

In oktober 2013 bepaalden we onze ambitie voor  het jachthavengebied Oostwatering. Dit ligt vast in het scenario “Locatie-ontwikkeling, de plek centraal”. Met dit scenario als basis maken we in 2018 eerst een ontwikkelplan. Hierin kijken we naar de ruimtelijke en economische haalbaarheid. Dit betreft de initiatieven van de havenpartners, de ontwikkeling van het botenstrand en de aanpassing aan het openbaar gebied. De havenpartners werken hieraan mee. Na het vaststellen van het ontwikkelplan, gaan we in 2019 beginnen met de werkzaamheden om het ontwikkelplan te realiseren.