Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

8.028 We stimuleren inwoners om hun woningen energiezuiniger en duurzamer te maken.

8.028 We stimuleren inwoners om hun woningen energiezuiniger en duurzamer te maken.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 29-10-2017

We doen dit door inwoners een goedkope lening te verstrekken, hen  goed te informeren en onze deskundigheid beschikbaar te stellen. Op deze manier geven we uitvoering aan het woningverbeterings-en herstructureringsfonds.