Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

8.031 We maken 1 bestemmingsplan voor alle 13 kernen.

8.031 We maken 1 bestemmingsplan voor alle 13 kernen.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Met 1 bestemmingsplan vereenvoudigen we de procedures en plannen. We vergroten het gebruiksgemak voor de gebruiker. Daarnaast werken we efficiënter waardoor het aantal procedures afneemt. In het kader van de nieuwe Omgevingswet heeft Veere in juli 2016 een pilotstatus verkregen. Dit betekent dat we (vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet) een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte mogen vaststellen. We noemen dit het bestemmingsplan+. Hierin worden ook relevante verordeningen en regels uit andere beleidsvelden opgenomen.

  • We hebben € 30.000 nodig voor het opstellen van het bestemmingsplan+.