Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

8.034 We stimuleren eigenaren om rijksmonumenten en waardevolle panden te isoleren.

8.034 We stimuleren eigenaren om rijksmonumenten en waardevolle panden te isoleren.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018

Rijksmonumenten en andere waardevolle panden uit ons cultureel erfgoed zijn gebouwd in een tijd dat energiebesparing geen item was. Het isoleren van deze panden met respect voor hun waarde vraagt om onderzoek en een specialistische aanpak. Wij doen dit duurzaamheidsproject in samenwerking met de gemeente Middelburg en Schouwen Duiveland. Het bedrijf De Groene Grachten levert ondersteuning bij  het project. Voor dit project is €15.000 nodig.