Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

8.035 We voeren het projectplan wederopbouwperiode Walcheren uit.

8.035 We voeren het projectplan wederopbouwperiode Walcheren uit.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018

We hebben de wederopbouwperiode (1940-1965) in onze Structuurvisie Cultuurhistorie aangewezen als beleidsaccent waaraan extra aandacht en prioriteit moet worden gegeven.
We gaan de kernkwaliteiten en de ruimtelijke impact van deze periode uitwerken en vertalen in ruimtelijke en economische kansen. Hiervoor is een budget van € 10.000 nodig.