Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

8.039 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Westkapelle.

8.039 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Westkapelle.
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018

In de eerste helft van 2018 leggen wij een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad voor de mfa in Westkapelle. Deze  bestaat uit een nieuw schoolgebouw, inclusief peuterspeelzaal en mogelijk een sporthal en/of verenigingsgebouw. De mogelijkheden om een sporthal en/of verenigingsgebouw te realiseren, onderzoeken wij in 2018. Na het raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten we de bestemmingsplanprocedure op.

Samen met de volkstuinvereniging denken wij na over een nieuwe locatie voor het volkstuinencomplex. Samen met de woningcorporatie maken we plannen voor ca. 10 woningen (Molenwal).