Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

8.040 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Aagtekerke.

8.040 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Aagtekerke.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018

In de eerste helft van 2018 leggen wij een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad. Deze mfa bestaat uit een beweeg-/gymruimte, ontmoetingsruimte, een beperkt horecagedeelte en eventueel een school. In de uitvoeringsagenda (2016) is de basisschool namelijk niet opgenomen. Samen met de Versluijsschool onderzoeken wij de mogelijkheid voor huisvesting in de nieuwe mfa. Na het raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten we de bestemmingsplanprocedure op.