Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

8.041 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Serooskerke.

8.041 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Serooskerke.
Portefeuillehouder
Melse J.
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2018

In de eerste helft van 2018 leggen we een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad. Het gaat om een gymzaal, het verenigingsgebouw De Zandput en een nieuwe school. Wij onderzoeken in 2018 of we basisschool De Goede Polder uit Vrouwenpolder meenemen in de plannen voor een nieuwe school in Serooskerke. Na het raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten we de bestemmingsplanprocedure op. Dit project kent een brede ruimtelijke oriëntatie, waarbij wij ook de Boomgaard en Serooskerke Oost verkennen.