Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

8.043 We voeren het Plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik uit.

8.043 We voeren het Plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik uit.
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016

In het plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik is een globale kostenraming opgenomen voor de periode 2017 t/m 2020. Het grondgebruik is geïnventariseerd en is er een businesscase opgesteld. En zijn de verwachte kosten en opbrengsten in beeld gebracht. We ramen voor de uitvoering in de periode 2018-2020 € 360.000 met als dekking de opbrengsten. Over de voortgang wordt tussentijds gerapporteerd.