Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

9.001 We zorgen dat de basis op orde is en we richten de organisatie zo in dat we onze ambities en veranderende rol waarmaken.

9.001 We zorgen dat de basis op orde is en we richten de organisatie zo in dat we onze ambities en veranderende rol waarmaken.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

We voeren de MT-notitie van april 2017 rond de organisatieontwikkeling uit. We brengen de omvang en de  kwaliteit van de organisatie in de basis op orde. We passen onze organisatiestructuur op onderdelen aan. Dit doen we om aan te sluiten op de veranderende rol van de gemeente (meer samenleving en minder overheid) en de complexiteit van het werk (meer regievoering en betrokken samenleving). We hebben zaken al in gang gezet met bestaande middelen (onder andere het budget kwaliteitsimpuls). In 2018 investeren we daarnaast nog € 236.000 voor verbetering van de organisatie. Dit bedrag brengen we terug naar € 161.000 in 2021, omdat investeren in de organisatie ook weer besparingen oplevert (onder andere minder incidentbeheer).

We evalueren het huidige loongebouw en passen dit zo nodig marktconform aan.

We besteden ook aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers. We hebben een opleidingsplan dat specifiek gericht is op het bereiken van onze doelen en ook oog heeft voor persoonlijke ontwikkeling.

Met de Hogeschool Zeeland werken we onder de naam “Science in Residence” samen met studenten en de lokale samenleving aan vernieuwing.