Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Terug

9.005 Onze planning en control cyclus voeren we volgens afspraak met de gemeenteraad uit.

9.005 Onze planning en control cyclus voeren we volgens afspraak met de gemeenteraad uit.
Portefeuillehouder
Waverijn Ron

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

We maken een nieuwe afspraak over de manier van verantwoording aan de raad. Deze afspraak sluit aan op de kaderstellende rol van de raad en op het besturen op hoofdlijnen. Dit doen we in het eerste kwartaal 2018. Daar hoort ook de beantwoording bij van de vraag welk instrument (nu Pepperflow) we daarvoor inzetten.
De kosten voor de inhuur van een extern bureau ramen we op € 15.000.