Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

0.008 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op een toegankelijke manier.

0.008 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op een toegankelijke manier.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2018

We gebruiken als algemene communicatiemiddelen de Veerse Krant, de website en social media. Ook dit vormt een onderdeel van de open cultuur.Toelichting

G
Kwaliteit

In de periode januari /m augustus 2018

-verschenen er 3 nummers van de Veerse krant op papier (huis aan huis bezorgd) en digitaal (website)  
 (was over heel 2017  5)

-werden er 13 onderwerpen op de raadswebsite toegelicht ( inclusief mededelingen rond de coalitievorming)
 (was over heel 2017 30)

-waren er 115.076 bezoekers van onze gehele website
 (was over heel 2017 165.946)

-bekeken 741 personen de beeldopnamen van de commissievergaderingen
 (was over heel 2017 2.479)

-bekeken  4.032 personen de beeldopnamen van de raadsvergaderingen
 (was over heel 2017 1.945)

-luisterden 2.000 personen de geluidsopnamen van de commissievergaderingen
 (was over heel 2017 4.163)

-luisterden 3.738 personen de geluidsopnamen van de raadsvergaderingen
 (was over heel 2017 4.522)

-zochten 760 personen contact met ons via Whatsapp
 (was over heel 2017 1.250)

-volgden 5.063 personen ons via Twitter
 (was over heel 2017 4.993)

-volgden 2.763 personen ons via Facebook
 (was over heel 2017 1.884)

-volgden 1.134 personen ons via Instagram
 (was over heel 2017 882)

-besteedde de pers (PZC,  Bode, Omroep Zeeland) gemiddeld 15  x per week aandacht aan Veere.
 (was over heel 2017 10)