Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

0.014 We onderzoeken hoe we de kwaliteit van de frontoffice (balie/telefonie) kunnen verbeteren.

0.014 We onderzoeken hoe we de kwaliteit van de frontoffice (balie/telefonie) kunnen verbeteren.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Het onderzoek richt zich op de vraag of en zo ja hoe de meerderheid van de vragen (80/20 regel) direct aan de frontoffice beantwoord kan worden. Dit omvat ook alle vragen over het sociaal domein. Het is de bedoeling dat de frontoffice vanaf 1 januari 2020 alle klantvragen van Porthos geruisloos overneemt.

 

De resultaten van dit onderzoek zijn begin april 2019 beschikbaar en betrekken we bij de kadernota 2019. Uitvoering van acties die hieruit voortkomen vindt plaats in 2020 en eerder als dat mogelijk is.

 

In de begroting reserveren we € 20.000 om het onderzoek uit te voeren.