Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

0.016 We onderzoeken hoe we de kwaliteit van de dienstverlening aan de ondernemers kunnen verbeteren.

0.016 We onderzoeken hoe we de kwaliteit van de dienstverlening aan de ondernemers kunnen verbeteren.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Het onderzoek richt zich op één vast aanspreekpunt voor de ondernemers tijdens het hele proces voor een omgevingsvergunning. Ook willen we beter uitleggen hoe de aanvraagprocedure gaat. We willen "zeggen wat we doen en doen wat we zeggen".

De resultaten van dit onderzoek zijn begin april 2019 beschikbaar en betrekken we bij de kaderbrief 2019. Uitvoering van acties die hieruit voortkomen vindt plaats in 2020 en eerder als dat mogelijk is.

In de begroting reserveren we € 20.000 om het onderzoek uit te kunnen voeren.