Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

0.020 We voeren het plan van aanpak voor het integriteitsbeleid uit.

0.020 We voeren het plan van aanpak voor het integriteitsbeleid uit.
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

De aanbevelingen uit het rapport “Check bestuurlijk integriteitsbeleid 2018-2022” van Necker van Naem zijn eind 2018 verwerkt in een plan van aanpak. Dit plan omvat zowel de bestuurlijke als de ambtelijke integriteitsorganisatie. De sturing en coördinatie vindt plaats vanuit de unit control en de driehoek burgemeester, griffier en gemeentesecretaris. De unit control is een nieuw onderdeel van de afdeling BV dat in het 1e kwartaal 2019 operationeel is.

Op deze manier krijgt integriteit een belangrijke plaats binnen onze organisatie.