Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

0.021 In 2019 maken we de communicatienota. Hierin staat hoe we de opvattingen van burgers, ondernemers en stads- en dorpsraden een plaats geven bij het maken van beleid als onderdeel van de open cultuur.

0.021 In 2019 maken we de communicatienota. Hierin staat hoe we de opvattingen van burgers, ondernemers en stads- en dorpsraden een plaats geven bij het maken van beleid als onderdeel van de open cultuur.
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2018
Einddatum: 30-12-2019

Door deze maatregel creëren we draagvlak bij de ontwikkeling van beleid. Dorpsvisies vormen een belangrijke input. Hoe we dit doen staat in de communicatienota. We schrijven de nota volgens het gebruikelijke I.O.B-proces. De planning ziet er zo uit:

2e kwartaal 2019 - algemene commissie I-fase

3e kwartaal 2019 - commissie MO O-fase

4e kwartaal 2019 - raad B-fase