Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.

1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder jaar.
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 13-09-2017

Oefening en training is een belangrijk aspect voor het bestrijden van crises en rampen. Wie een rol heeft, neemt actief deel aan thema- en functiegerichte trainingen. Dat varieert van functie- en rolgerichte trainingen en oefeningen, tot thematische trainingen met een bepaald scenario of risico als uitgangspunt. Die laatste trainingen zijn vaak multidisciplinair, zodat we ook weten wat we van andere kolommen (brandweer, politie, GHOR, defensie, RWS, etc.) mogen verwachten.Toelichting

G
Kwaliteit

Ook dit jaar is er een gevarieerd aanbod vanuit de VRZ. Medewerkers schrijven zelf in voor trainingen en opleidingen. De nieuwe wethouders hebben voor de zomer een spoedcursus crisisbeheersing gehad. Later dit jaar volgt een uitgebreide training. Regionaal is besloten dat de officieren van dienst bevolkingszorg zich certificeren. In Veere doen we dat gefaseerd. Dit jaar start de eerste.