Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

1.004 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

1.004 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-05-2018
Einddatum: 30-12-2019

We maken collega’s en inwoners bewust van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Dat doen we via voorlichting en informatiebijeenkomsten. Zo weten ze ook wat ze moeten doen als ze ermee in aanraking komen. We nemen deel aan de Taskforce Brabant Zeeland. Ook nemen we deel aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) als partner in de strijd tegen ondermijning en georganiseerde criminaliteit.Toelichting

G
Kwaliteit

Ondermijning is inmiddels een ingebed begrip en is een terugkerend agendapunt op de veiligheidstafel. Dit jaar was r de week van de Ondermijning, georganiseerd door de Provincie. Verschillend medewerkers hebben kennisgenomen van acties en mogelijkheden op dat gebied. We maken deel uit van het RIEc en de Taskforce Brabant Zeeland. Deze partijen ontwikkelen handige tools. Bijvoorbeeld een Apothekerskast, met allerlei best practices op het gebied van ondermijning en georganiseerde misdaad. Ook is er een recreatieparkentool ontwikkeld, waarmee we inzicht proberen te krijgen op de recreatieparken. In de regio draait ook nog een project jachthavens en kleine zeehavens. We proberen daar zicht te krijgen op in - en uitstroom en illegale activiteiten, zoals de golf aan diefstal van buitenboordmotoren begin 2018.