Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

1.006 We werken samen met de politie aan het bewaken van de prioriteiten en inzet van de politie in Veere.

1.006 We werken samen met de politie aan het bewaken van de prioriteiten en inzet van de politie in Veere.
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

De politie-inzet is van grote waarde voor de veiligheidsbeleving en criminaliteitscijfers. De politie treedt strafrechtelijk op en de gemeente bestuursrechtelijk. Waar mogelijk delen we informatie voor een gezamenlijke aanpak. De politie Veere valt onder het basisteam politie Walcheren. Zes keer per jaar is er een basisteamdriehoek Walcheren. Daar stellen we met de politie en het OM prioriteit en inzet van de politie vast. In het basisteam bepalen we de lokale vertaling van de landelijk gestelde prioriteiten en vullen we de lokale beleidsvrije ruimte in.  Toelichting

G
Kwaliteit

In november volgt een werkbezoek met de politie. Er is extra capaciteit beschikbaar voor Zeeland. We zetten in op minimaal één extra wijkagent in Veere. Hoewel de zomer, zonder enkele incidenten, vrij rustig is verlopen blijft de politie bezetting op Walcheren krap. Hier is continue aandacht voor in de basisteamdriehoek. In de driehoek van december stellen we de prioriteiten voor 2019 vast.

Bijzonderheden afgelopen zomer waren het groot aantal opengebroken strandhuisjes en een golf aan inbraken in voertuigen. In beide situaties pakte de politie verdachten op.