Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

2.006 We richten het westelijke deel van de Dorpsstraat in Gapinge opnieuw in.

2.006 We richten het westelijke deel van de Dorpsstraat in Gapinge opnieuw in.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 29-04-2020

Een deel van de Dorpsstraat in Gapinge voldoet niet meer. Dit blijkt uit een aantal zaken:

- de inrichting sluit niet aan bij de door inwoners gewenste uitstraling van de kern,

- de looproutes zijn niet veilig,

- de snelheid van auto’s is te hoog,

- de weg is toe aan groot onderhoud. 

Beschikbaar budget was niet toereikend. We ramen een aanvullend budget in 2019 van € 500.000,-.Toelichting

G
Kwaliteit

We zijn gestart met de voorbereidingen. Er is een klankbordgroep geformeerd met inwoners en ondernemers uit het dorp.