Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

2.008 We passen de inrichting van de Mezgerweg, Domburgseweg en Schuitvlotstraat in Domburg aan.

2.008 We passen de inrichting van de Mezgerweg, Domburgseweg en Schuitvlotstraat in Domburg aan.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2022

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan hebben we diverse knelpunten in het wegennet gevonden. Het gaat dan om de inrichting van kruispunten en wegvakken. De ruimte voor voetgangers is vaak minimaal en de veiligheid voor fietsers kan beter. In 2018/2019 gaan we de Schuitvlotstraat aanpassen. In 2019 starten we met de voorbereiding van de Mezgerweg en de Domburgseweg.

Met de herinrichtingen lossen we de genoemde knelpunten op. De inrichting sluit aan op het wegencategoriseringsplan en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Hiervoor is al budget beschikbaar.Toelichting

G
Kwaliteit

Het verbeteren van de inrichting van de Schuitvlotstraat nemen we mee met 't Groentje en de uitvoering hiervan start dit najaar. De overige wegen staan nu gepland voor het einde van 2019, de voorbereidingen hiervoor zijn nog niet gestart. Omdat we in 2019 erg veel werkzaamheden tegelijk uitvoeren in Domburg, bekijken we nog of deze werkzaamheden niet beter later in uitvoering kunnen gaan.