Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

2.011 We verlengen de levensduur van kademuren in de stadshaven in Veere met minstens 30 jaar.

2.011 We verlengen de levensduur van kademuren in de stadshaven in Veere met minstens 30 jaar.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 29-10-2017
Einddatum: 30-12-2020

Bij de voorbereiding op gepland onderhoud aan de Stadshaven zijn de kademuren nader geïnspecteerd. De constructie van de kademuren blijkt veel slechter dan we dachten na een eerste visuele inspectie. Dit bleek bij een tweede nadere inspectie. Er is een budget van € 1.260.000 voor het verbeteren van de kademuren in de stadshaven.Toelichting

G
Kwaliteit

De uitvoering van de werkzaamheden is aanbesteed en de aannemer start dit najaar. De werkzaamheden zijn in nauw overleg gepland met de Jachtvereniging zodat de overlast voor de scheepvaart tot een minimum beperkt blijft. Daardoor pakken we het werk nu in twee blokken aan; een deel in het najaar 2018 en winter 2019 en een deel in het najaar van 2019.