Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

2.020 We richten de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle opnieuw in.

2.020 We richten de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle opnieuw in.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Planning
Startdatum: 18-09-2018
Einddatum: 30-12-2020

De Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle voldoen niet meer. Dit blijkt uit:

- de inrichting sluit niet aan bij de uitstraling van een toeristische kern

- de inwoners en ondernemers pleiten voor een andere inrichting

- de functie van de weg verandert als gevolg van het GVVP en Verkeerscirculatieplan Walcheren

- de fietsroute is niet veilig,

- de weg is toe aan groot onderhoud.

Budget is al beschikbaar en het project wordt in meerdere fases uitgevoerd.