Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

3.001 We maken onze bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig.

3.001 We maken onze bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2025

Met het Bedrijventerreinenprogramma pakken we de veroudering en verrommeling van onze bedrijventerreinen aan. Dit doen we door onze terreinen toekomstbestendig te maken op het gebeid van veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en eenduidigheid. Bedrijfsgrond is schaars in onze gemeente. Het is van economisch belang dat de bestaande bedrijventerreinen vitaal zijn. Door herstructurering en revitalisering werken we aan een goed vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven. De looptijd is gelijk aan het bedrijvenprogramma Veere 2017-2025.Toelichting

G
Kwaliteit

Bedrijfsgrond is schaars in onze gemeente.  Het van economisch belang dat de bestaande bedrijventerreinen vitaal zijn. Door herstructurering en revitalisering werken we aan een goed vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven.  De looptijd is gelijk aan het bedrijventerreinprogramma Veere 2017 - 2025.