Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

3.003 We gaan door met de samenwerking met de ondernemersmanager Veere in 2019.

3.003 We gaan door met de samenwerking met de ondernemersmanager Veere in 2019.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

We werken met de ondernemersmanager Veere aan een goede relatie met de Veerse ondernemers. De ondernemersmanager werkt onafhankelijk en is de bruggenbouwer tussen bedrijfsleven en gemeente. We hebben voor de bekostiging van de ondernemersmanager € 15.000 per jaar beschikbaar.