Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

3.008 We kennen een budgetsubsidie toe aan de VVV Zeeland voor de periode 2016-2019.

3.008 We kennen een budgetsubsidie toe aan de VVV Zeeland voor de periode 2016-2019.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019

Bij een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig product hoort goed gastheerschap en destinatiemarketing. We willen dat onze gasten ons weten te vinden en zich welkom voelen. En we willen dat ze geïnspireerd worden met de verhalen die ons DNA beleefbaar maken. Door te samenwerken met VVV Zeeland borgen we dit.

Het budgetsubsidiebesluit 2016-2019 voor VVV Zeeland is op de Veerse situatie toegesneden. We maakten prestatieafspraken over het gastheerschap en de marketing/promotie. Aan de hand van begroting, jaarrekening en activiteitenplan vindt een evaluatie van de prestatieafspraken plaats.

 Toelichting

G
Kwaliteit

Over wat de VVV voor het budget moet doen (gastheerschap en promotie) zijn prestatieafspraken gemaakt.  Verantwoording hierover vindt plaats in  de jaarrekening en het jaarverslag.