Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

3.014 In 2019 evalueren we de regeling voor de Nieuw Economische Dragers.

3.014 In 2019 evalueren we de regeling voor de Nieuw Economische Dragers.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Planning
Startdatum: 31-12-2018

De agrarische sector is van belang voor het behoud van het Veerse landschap. Nevenactiviteiten bij de agrariër moeten mogelijk zijn. In dit licht evalueren we de bestaande regeling voor de Nieuw Economische Dragers. Het doel hiervan is om meer economische activiteiten toe te staan in het buitengebied, zoals bijvoorbeeld dag- of verblijfsrecreatie. De resultaten van deze evaluatie vormen ook input voor het onderzoek Leefbaarheid, toerisme en recreatie.