Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

4.001 Wij stellen in januari 2019 beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

4.001 Wij stellen in januari 2019 beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

In het plan voor VVE besteden we extra aandacht aan de overgang tussen peutergroep en basisschool. Voorbeelden van activiteiten die we in dit plan opnemen zijn: monitoring schoolresultaten eind groep 2, afspraken met kinderopvang en scholen over thema’s als ouderbetrokkenheid. In 2020 worden gemeenten verplicht 16 uur VVE aan te bieden. Tot 2020 bieden we 10 uur VVE aan. Met de kinderopvangorganisatie overleggen we over de wijze waarop zij die 16 uur vormgeven.Toelichting

G
Kwaliteit

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van VVE ligt achter op de planning. Met de GGD en KOW maken we een plan om meer kinderen naar een plaats toe te leiden.