Meer
Publicatiedatum: 01-11-2019

Inhoud

Terug

4.002 Kinderen van 1- of geenverdieners krijgen een plaats op een peutergroep als zij dit willen.

4.002 Kinderen van 1- of geenverdieners krijgen een plaats op een peutergroep als zij dit willen.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van peuteropvang voor kinderen van 1- of geenverdieners. Wij kiezen er voor dat alle kinderen van 1- of geenverdieners die dit willen een plaats krijgen. Uit ervaring van de scholen blijkt namelijk dat de overgang naar de basisschool kleiner is wanneer kinderen een peutergroep hebben bezocht. Deze ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in plaats van de volledige kosten voor een plaats.Toelichting

G
Kwaliteit

Alle peutergroepen lopen goed, muv Biggekerke. De peutergroep in Westkapelle is erg vol, hier ontstaat een wachtlijst. Kinderen worden naar Domburg of Zoutelande verwezen.