Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

4.006 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van Stichting Kinderopvang Walcheren

4.006 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van Stichting Kinderopvang Walcheren
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

We maken afspraken over de taakverdeling tussen scholen en gemeente. Daarnaast maken we afspraken over resultaten op schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, het snijvlak tussen onderwijs en zorg en over leerlingenvervoer. De afspraken leggen we vast in het Walchers overleg.Toelichting

G
Kwaliteit

In het najaar zoomen we met de schoolbesturen in op de afstemming tussen zorg op school en de zorg voor jeugd thuis.