Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

4.007 Wij subsidiëren het taalhuis om minimaal 5 activiteiten op Walcheren te organiseren.

4.007 Wij subsidiëren het taalhuis om minimaal 5 activiteiten op Walcheren te organiseren.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Het taalhuis organiseert activiteiten in de wijk, dichtbij de inwoners. Dit vergroot de kans dat ook inwoners uit onze gemeente de activiteiten kennen en hier aan deelnemen. We subsidiëren het taalhuis om taallessen aan te bieden op een manier die de doelgroep aanspreekt, bijvoorbeeld gecombineerd met een kookcursus of zanggroep. Daarnaast verlenen we subsidie voor taalondersteuning aan statushouders.Toelichting

G
Kwaliteit

in de week van de alfabetisering (september) vinden extra activiteiten plaats. Ook starten we met extra communicatie, onder andere door een Zeeuws-brede website. In de zomervakantie is gestart met een aantal activiteiten, zoals zingen en nieuwsbegrip. Dit om ook tijdens de zomerperiode, wanneer de scholen vakantie hebben,  mensen te bereiken.