Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

5.003 Jaarlijks organiseren we een opschoondag en boomfeestdagen.

5.003 Jaarlijks organiseren we een opschoondag en boomfeestdagen.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

Bij die dagen worden bewoners en scholen uitgenodigd om deel te nemen aan het planten van bomen en het schoonmaken van de kernen. Door het organiseren van deze dagen laten we zien wat er buiten speelt. Er ontstaan zo contacten die weer tot nieuwe initiatieven kunnen leiden.Toelichting

G
Kwaliteit

Alle scholen namen in het voorjaar deel aan een van de activiteiten in het kader van de boomfeestdag. Daarnaast organiseerden we een aantal opschoondagen onder andere in samenwerking met Terra Maris.