Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

5.007 We restaureren de vestingmuren in Veere.

5.007 We restaureren de vestingmuren in Veere.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 31-05-2019

Het bestaande oude metsel- en voegwerk slijt. Het is daardoor op dit moment in slechte staat van onderhoud. Om de vestingmuren te behouden moeten we dit slechte metsel- en voegwerk verbeteren.Toelichting

G
Kwaliteit

De subsidie is toegekend.  Het voorstel voor opdracht uitvoering wordt
de komende periode voorgelegd aan B&W voor besluitvorming.

Het plan voor het restaureren is opgesteld.
Het plan is ingediend voor subsidie bij de provincie.