Meer
Publicatiedatum: 11-10-2018

Inhoud

Terug

5.009 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool.

5.009 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

De Zeeuwse Muziekschool (ZMS) is een gemeenschappelijke regeling waar we samen met andere Zeeuwse gemeenten aan deelnemen. De Zeeuwse Muziekschool verzorgt muzieklessen bij muziekverenigingen, basisscholen en individuele leerlingen in onze gemeente. Een belangrijk onderdeel hiervan is doorgaan van de muzieklessen in het basisonderwijs onder schooltijd. De ZMS is in 2018 gestart met een project op het gebied van ouderenparticipatie. De bedoeling is om muziekactiviteiten op te zetten voor en door ouderen die nog thuis wonen en beginnend dementerenden. We stimuleren in dit project ook dat er verbindingen gelegd worden met partijen uit het sociaal domein en in de kernen.

In mei 2019 leggen we de jaarstukken over 2018 en de begroting 2019 aan de raad voor.Toelichting

G
Kwaliteit

De ZMS verzorgt  ook in 2018 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en voor particulieren.  De jaarstukken 2017 en begroting 2019 leggen we aan u voor in de raadsvergadering van mei. 2018 staat voor de ZMS in het teken van de implementatie van de nieuwe toekomstvisie. Naast het vaste basispakket ontstaan er mogelijkheden om per gemeente keuzes te maken.  Voor Veere ligt de focus op muzieklessen in het basisonderwijs. Het  muziekproject Heel Veere Speelt loopt nog door in dit schooljaar. Met ondersteuning van de ZMS en de gemeente doet meer dan de helft van de Veerse basisscholen op de landelijke impulsregeling Muziekonderwijs.

De ZMS start in 2018 ook met een project op het gebied van ouderenparticipatie met behulp van landelijke financiering uit het landelijke Fonds Cultuurparticipatie en een bijdrage vanuit zes gemeenten, waaronder Veere.  De bedoeling is om muziekactiviteiten op te zetten voor en door ouderen die nog thuis wonen en beginnend dementerenden. We stimuleren in dit project ook dat er verbindingen gelegd worden met partijen uit het sociaal domein en in de kernen.