Meer
Publicatiedatum: 01-11-2019

Inhoud

Terug

5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.

5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.
Portefeuillehouder
Steketee Marcel

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2019

MTB-rijden is een populaire buitensportactiviteit. Het realiseren van een MTB-route past bij het speerpunt “Omgeving en faciliteiten” in de Sportnota 2016. Het draagt eraan bij dat meer mensen gaan fietsen en dus in beweging komen. Wij hebben in juni 2017 ingestemd met het projectplan hiervoor. Ook verlenen we een financiële bijdrage van € 11.228. Deze is gekoppeld aan drie deelroutes. De route Dishoek-Zoutelande-Biggekerke hebben we in februari 2018 vastgesteld. Onze ondersteuning bestaat uit het verlenen van deze financiële bijdrage en het meedenken over de route.Toelichting

G
Kwaliteit

De deelroute Dishoek-Zoutelande-Biggekerke (als onderdeel van de route Vlissingen) kan sinds eind maart gefietst worden. We zijn in gesprek met initiatiefnemer Zeeuwse Kust en andere grondeigenaren zoals het waterschap over de andere twee deelroutes Westkapelle en Oostkapelle. In oktober hebben we het volgende overleg.